Över vattenlinjen

På slipen

Okulär besiktning av vattenlinjen.