Om aktionen Rädda Klara Marie

Segelskutan Klara Marie lite från ovan.
Segelskutan Klara Marie lite från ovan.

Aktionen ”Rädda Klara Marie” har verkligen blivit en stor framgång för vår gamla dam.

Under september 2023 fick vi 119 568 kr från 100 bidragsgivare!

Bidragen spänner mellan 500 till 7000 kr och går oavkortat till underhåll av Klara Marie.

Hjälp oss rädda Klara Marie!

K-märkta kulturarvet skonerten KLARA MARIE med hemmahamn i Skillinge förvaltas och drivs helt ideellt i snart 30 år av ideella Föreningen Partrederiet Klara Marie. Skonerten är en stor kulturell sjöhistorisk tillgång för fiskesamhället Skillinge, för Österlen och Skåne. Syftet med verksamheten är bl a att aktivt verka för spridning och bevarande av den kunskap och tradition som finns om segelfartyg och sjöliv samt att tillföra en lokal attraktion som minner om betydelsen av gångna tiders segelfartygs och sjöfartsepok. Verksamheten drivs och finansieras i huvudsak genom seglingsutflykter framför allt i närmiljön och till Bornholm för allmänheten under sommaren. Vi åtar oss också askspridningar. Inga ersättningar utgår till alla de aktiva som sköter underhåll, seglingar, administration mm.

För större åtgärder, som kräver sjöhistoriskt hantverkskunnande, anlitas lokala varv. KLARA MARIE har genomgått reparationer tidigare år där vi fått välkomna bidrag bl a från Kungafonden, Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet utöver seglingsintäkter och dyra banklån. I år blev vi tvungna att byta rutten stormast inkl toppstång till en kostnad av ca 120 000 kr. Vi har sökt bidrag och hjälp bl a för masten, dock utan framgång. Förväntade intäkter från en resa till Rostock (Hanse Sail) uteblev då resan dit måste ställas in p g a oväder (Hans). Så den ekonomiska situationen är nu mycket ansträngd.

Följande åtgärder måste vidtas för KLARA MARIEs fortlevnad i följande prioritetsordning

  • dreva om, nåta om läckande däck
  • byte av ruttna styrbords- och babord brädgångar
  • byte av rutten bordläggning babord

Vi vädjar om bidrag att få punkt 1 ovan gjort. Alla bidrag kan bli av avgörande för att detta kulturarv ska leva vidare. Ekonomin är idag alltså mycket ansträngd p g a reparationerna, av upptagna lån och då seglingsintäkterna inte blivit så stora som vi hoppats. Vi söker nu få in extra bidrag från föreningens medlemmar för att klara banklån (amorteringar och räntor) och sedvanliga utgifter (hamnavgifter, el, drivmedel, underhåll mm). Om verksamheten inte kan fortsätta skulle det innebära ett förödande slag mot Skillinges stolthet och den skeppskultur som Skonerten representerar.

Vi är nu än mera fast beslutna om att vi ska driva detta kulturarv vidare, nu med sikte på fartygets 200-års dag 2084. Hjälp oss rädda Klara Marie Swisha 1884 kr (eller valfritt belopp) till 123 355 62 48 – skriv ”rädda KM” som meddelande så kan Östersjöns äldsta skuta med ditt bidrag segla minst 140 år till :)

Ännu mer att läsa om Klara Marie

Styrelsen

Seglingsprogram för 2024

En plats för ett vackert farväl – askspridning med Klara Marie

Kontakta oss

8 maj sjönk Klara Marie, endast masterna syntes i hamnen.

Klara Maries stolta historia

Följ med Klara Marie till Sillens Dag i Simrishamn

Krydda Äppelmarknaden på Österlen med eskadersegling ombord på Klara Marie.

Familjesegling med segelskutan Klara Marie på Skillinge

Köp lottbrev i Klara Marie

Familjesegling på Klara Marie, nästan varje söndag 9-12 under juni-augusti

En dag på sjön med Klara Marie

Klara Maries pumphjältar år 2019

Klara Marie tog 17 länders Lejon till havs.

Upptäck Bornholm och allt spännande som finns där.

Klara Marie rustar för framtiden.

Från vrakeka till Courage

Vad händer när seglingssäsongen är slut?

15 år med nytt liv

När Helena och Niclas seglade in i äktenskapets hamn

Chartersegling – hyr segelskutan Klara Marie med besättning

Klara Maries tredubbla jubileumsår

I år är det 50 år sedan Klara Marie kom till Skillinge.

Arbetsträffar under våren

Sarpen firade 50 år

På slipen

Våra sponsorer

”Mot vidare vatten”

Länkar till lokala skutor och Sjöhistoriska

Fakta om skonerten Klara Marie

Bli medlem i Klara Marie

Kungligt bidrag till Klara Marie

– Lägg gärna märke till Klara Maries stolta sponsorer –
© 2024 Segelskutan Klara Marie – Skillinges stolthet