Styrelsen » Skonerten Klara Marie

Styrelsen

kransenStyrelsen för Klara Marie:

 • Svante Almer (ledamot)
 • Tommy Andersson (ledamot, kapten)
 • Christer Dillner (ledamot)
 • Jacob Eberhardt (kassör)
 • Leif Eriksson (ledamot)
 • Christina Hedbom-Eriksson (ledamot)
 • Anders Lancing (suppleant, kapten)
 • Bengt Nörby (vice ordf)
 • Lars Rabe (ledamot)
 • Fredrik von Segebaden (ordförande, kapten)
 • Per-Henry Scott (ledamot)
 • Kjell Sundquist (suppleant)
 • Anders Thorsson (ledamot, kapten)
Scroll to Top