Kungligt bidrag till Klara Marie » Skonerten Klara Marie

Kungligt bidrag till Klara Marie

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har beviljat Föreningen Partrederiet Klara Marie, Skillinge 100 000 kronor som ”bidrag till anskaffning av nya segel”.

Fonden ger bland annat bidrag inom området kulturminnesvård till ”kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål”.

Den K-märkta skutan Klara Marie och hela föreningen tackar för det kungliga bidraget. Det skulle vara mycket hedersamt att få välkomna representanter för kungahuset ombord.

Karin Nörby

Rulla till toppen