Kungligt bidrag till Klara Marie

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har beviljat Föreningen Partrederiet Klara Marie, Skillinge 100 000 kronor som ”bidrag till anskaffning av nya segel”.

Fonden ger bland annat bidrag inom området kulturminnesvård till ”kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål”.

Den K-märkta skutan Klara Marie och hela föreningen tackar för det kungliga bidraget. Det skulle vara mycket hedersamt att få välkomna representanter för kungahuset ombord.

Karin Nörby

Ännu mer att läsa om Klara Marie

– Lägg gärna märke till Klara Maries stolta sponsorer –
© 2024 Segelskutan Klara Marie – Skillinges stolthet