Kungligt bidrag till Klara Marie

Gustaf VI Adolf fond
Gustaf VI Adolf fond

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har beviljat Föreningen Partrederiet Klara Marie, Skillinge 100 000 kronor som ”bidrag till anskaffning av nya segel”.

Fonden ger bland annat bidrag inom området kulturminnesvård till ”kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål”.

Den K-märkta skutan Klara Marie och hela föreningen tackar för det kungliga bidraget. Det skulle vara mycket hedersamt att få välkomna representanter för kungahuset ombord.

Karin Nörby

Ännu mer att läsa om Klara Marie

Köp lottbrev i Klara Marie

Styrelsen

Seglingsprogram för 2024

En plats för ett vackert farväl – askspridning med Klara Marie

Om aktionen Rädda Klara Marie

Kontakta oss

8 maj sjönk Klara Marie, endast masterna syntes i hamnen.

Klara Maries stolta historia

Följ med Klara Marie till Sillens Dag i Simrishamn

Krydda Äppelmarknaden på Österlen med eskadersegling ombord på Klara Marie.

Familjesegling med segelskutan Klara Marie på Skillinge

Familjesegling på Klara Marie, nästan varje söndag 9-12 under juni-augusti

En dag på sjön med Klara Marie

Klara Maries pumphjältar år 2019

Klara Marie tog 17 länders Lejon till havs.

Upptäck Bornholm och allt spännande som finns där.

Klara Marie rustar för framtiden.

Från vrakeka till Courage

Vad händer när seglingssäsongen är slut?

15 år med nytt liv

När Helena och Niclas seglade in i äktenskapets hamn

Chartersegling – hyr segelskutan Klara Marie med besättning

Klara Maries tredubbla jubileumsår

I år är det 50 år sedan Klara Marie kom till Skillinge.

Arbetsträffar under våren

Sarpen firade 50 år

På slipen

Våra sponsorer

”Mot vidare vatten”

Länkar till lokala skutor och Sjöhistoriska

Fakta om skonerten Klara Marie

Bli medlem i Klara Marie

– Lägg gärna märke till Klara Maries stolta sponsorer –
© 2024 Segelskutan Klara Marie – Skillinges stolthet