Våra sponsorer » Skonerten Klara Marie

Våra sponsorer

vårrustning av klara marie

Klara Marie är en drygt 130 år gammal dam med en stolt historia i Östersjön, den enda kvarvarande skutan i sitt slag, som minner om österlenskutornas storhetstid.

Men hon är krävande. Även om det mesta arbetet med att hålla henne sjösäker och i fint skick sker ideellt, så behövs mycket mer pengar än vad seglingarna inbringar. Våra sponsorer är därför oundgängliga. Deras bidrag är inte bara ett handfast ekonomiskt tillskott utan också en kulturgärning.

Vi sponsrar Klara Marie:

Om du är intresserad av att bli sponsor och vill ha mer information om vad det innebär så ska du kontakta Bengt Nörby på telefon 0708-722335 eller Folke Malmström på telefon 0704-921088.

Rulla till toppen